Thai | English  
Thai stockbroker-Turned-Vendor "I'd rather be bankrupt than dead"

บริษัท ทีจีไอเอฟ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 2 ซอยสาทร 11 แยก 5
ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ (662) 676-4772-3
แฟกซ์ (662) 676-4773
E-mail :info@sirivatsandwich.com


www.dokya.com
www.softwarepark.co.th
www.citizenmall.com
www.wutt.com
www.susarn.com
สัมภาษณ์โดย
สื่อไทย :
สื่อต่างประเทศ :

     คุณศิริวัฒน์ และภรรยา (คุณวิไลลักษณ์) ได้เริ่มทำและขายแซนด์วิช 20 ชิ้นแรกในวันที่ 20 เมษายน 2540 โดยใช้เวลาขายทั้งหมด 6 ชั่วโมง ครึ่ง
     คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ อายุ 62 ปี เคยเป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน) และนักลงทุนที่มีชื่อเสียงในตลาดหุ้น เขาเคยทำกำไรจากตลาดหุ้นมากมาย จนกระทั่งตลาดหุ้นตกต่ำลงพร้อมกับโครงการคอนโดมิเนียมหรู ในปี 2540 พนักงานที่เหลืออยู่กับเขา จำนวน 20 คน ได้แจ้งความประสงค์ที่จะทำงานอยู่กับเขา ทั้งๆที่เขาได้สูญเสียเครดิตทางด้านการเงินพร้อมกับความร่ำรวย เขาและภรรยาจึงได้ตัดสินใจที่จะลดค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นเงินเดือนของพนักงาน) เพื่อความอยู่รอด เช่นได้ขอยกเลิกการเช่าออฟฟิศเดือนละ 100,000 บาทเหลือเพียงแค่เช่าทาวน์เฮาส์ เดือนละ 15,000 บาท ภรรยาของเขาเป็นคนเสนอแนะให้ทำและขายแซนด์วิช

   
   

     ปัจจุบัน
     ดำเนินกิจการขายแซนด์วิชภายใต้ชื่อ “ศิริวัฒน์แซนด์วิช”ตั้งแต่เดือนเมษายน 2540 (วิกฤติเศรษฐกิจไทย) และทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ได้นำชีวิตการต่อสู้ไปทำเป็นละครเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ภายใต้โครงการ “ใต้แสงตะวัน” ในหัวข้อเรื่อง “ดวงประทีป” โดยเน้นพระราชดำรัสเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ได้ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2542

     และเรื่องราวของคุณศิริวัฒน์ ได้รับการเลือกให้เป็น 1 ในตัวอย่าง ของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มอบหมายให้ บ.เฮอร์คิวลิส ครีเอชั่น จ.ก. (บริษัทในเครือ บ. เจ เอส แอล จ.ก.) ผลิตรายการสารคดี “แผ่นดินพอเพียง” ออกอากาศ วันที่ 29 มีนาคม 2550 หลังข่าวพระราชสำนัก ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ช่อง 5, Titv และ UBC 7
นอกจากนี้ทาง บ. เอเชีย บรอดคาสติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ.ก. ผู้ผลิตรายการ “พรจากฟ้า” ซึ่งเป็นรายการที่เล่าเรื่องผ่านบุคคลในแวดวงต่างๆ ที่ได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ได้นำเรื่องราวของคุณศิริวัฒน์ เป็น 1 ในตัวอย่างของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยออกอากาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

     ปัจจุบัน ได้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มขึ้นคือ ซึชิข้าวกล้องสติ๊ก(ข้าวกล้องห่อสาหร่าย), ปิต้าแซนด์วิช, ข้าวตังอร่อย ข้าวกล้องอินทรีย์อบกรอบ และน้ำ Mao Berry นอกจากนี้ ได้เปิดบริการร้าน SIRIdeli โดยศิริวัฒน์แซนด์วิช 3 แห่งคือ โรงพยาบาล BNH, โรงพยาบาลกรุงเทพ  และ  โรงพยาบาลพญาไทย 3 และยังมีบริการจัด Coffee Break ภายใต้ชื่อ Coffee Catering โดยศิริวัฒน์แซนด์วิช เริ่มต้น ชุดละ 45.-บาท อีกด้วย

     เป็นวิทยากรรับเชิญ ในการบรรยาย สภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตภายใต้หัวข้อ “My Story, My Brand – ศิริวัฒน์แซนด์วิช”แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ, บริษัทต่างๆ, หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน ตลอดจนสโมสร และสมาคมต่างๆ ทั้งภายในประเทศไทย และ ต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันรวม 194 แห่ง คนฟังรวมประมาณ 133,600 คน (เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2550 คุณศิริวัฒน์ได้รับเชิญให้ไปพูดในงาน 9th APLIC Conference ที่ Taipei Arena ประเทศไต้หวัน จำนวนคนฟังประมาณ 10,000 คน)

     สื่อมวลชนให้ความสนใจทำข่าวเรื่องราวของ “ศิริวัฒน์แซนด์วิช”จนปัจจุบันได้รับการขนามนามจากสื่อมวลชนต่างประเทศว่า “Mr.Sandwich of Thailand” และ “Sandwich Man” จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 409 ครั้ง โดยเป็นสื่อมวลชนในประเทศ จำนวน 282 ครั้ง และสื่อมวลชนต่างประเทศ (เช่น CNN, BBC WORLD, CNBC, NHK, NEW YORK TIMES, AP, LOS ANGELES TIMES) จำนวน 127 ครั้ง


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20
กันยายน 2556


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-676-4772-3

สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยบริษัท ซอฟต์แวร์ ปาร์ค จำกัด
ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต